Martha Marcy May Marlene ★★★★

Välgjord och genuint obehaglig. Det obehagliga var det psykiska (och fysiska) våld som sektmedlemmarna (man påmindes om Mansongänget) utsattes för och de personliga konsekvenserna av detta våld. Bra skådespeleri, mestadels utan de stora gesterna vilket såklart passade den nästan zombiefierade Martha.