Painted Fire ★★★

Konstnärer tycks brottas med samma frågeställningar oberoende av land och tid. Vackra bilder som ofta i asiatisk film och man måste beundra penselföringen oberoende av vem det nu är som håller i penseln...