The Band's Visit

The Band's Visit ★★★★★

אני אוהבת את הסרט הזה כל כךךךך הוא תמיד מחמם לי את הלב ומרחיק את המחשבות המעיקות 💛 יש בו משהו כל כך אנושי, כימיה יפיפייה בין השחקנים והשחקניות, עדינות ודיוק
אני חושבת שזה סרט שאני אוהב לנצח, ואני שמחה שיש לי לאן לפנות כדי לקבל הפסקה- גם לחזור אליו ובכללי לצפות בסרטים ישראליים מעבירים בי תחושות הזויות ומעלים לי חיוך ואני לא מצליחה להסביר את זה להרבה אנשים אבל לפחות לעצמי כן.
 סליחה על החפירה אליאן אמרה לי לכתוב ביקורות מהלב

Block or Report

keshet13 liked these reviews

All