The Beguiled

The Beguiled ★★★★½

נראה לי שסופיה נזכרה לקראת סוף הסרט שכולם אומרים שאין לה עלילה לסרטים אז היא אמרה בואו נפציץ חבר׳ה
בכל מקרה אהבתי מאוד ויש לי מלא הערכה כלפיי סופיוש וכל הקאסט הקבוע (אל פנינג הייתה פה מהממת וקריסטן גם)