The Exchange

The Exchange ★★★★

נהנתי מאוד ואהבתי יותר מבצפייה הקודמת (של הגרסא החדשה) ויש מצב שזה בגלל המסך הגדול של הסינמטקוש וכמות אנשים מאוד מצומצמת שהייתה. גם בסיום ההקרנה הזאת הייתה שיחה עם ערן והוא כזה איש מצחיק חמוד ואופטימי כמו הסרטים שלו

keshet13 liked these reviews