The Imitation Game ★★½

Kui võtta ära kallis produktsioon, näitlejate tuntus ja Weinsteinide reklaamimasin, oleks tegemist keskmist sorti teledraamaga, millele keegi mingit erilist tähelepanu ei pööraks.

Alan Turingi lugu vääris kindlasti rohkemat ning parima mugandatud stsenaariumi Oscar läks see aasta iga väga rappa omadega.

Mart liked these reviews