Favorite films

 • Pink Flamingos
 • Pleasure
 • This Filthy World
 • Pink Flamingos

Recent activity

All
 • Dorothy, the Kansas City Pot Head

 • It's Only the End of the World

  ★★★½

 • The Crazies

  ★★★

 • The Blazing World

Recent reviews

More

Popular reviews

More
 • Apocalypse Child

  Apocalypse Child

  ★★★½

  AN OPEN LETTER TO SID LUCERO

  Dear Sid,

  Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy
  Give me everything you got for this wet ass pussy

  Beat it up, baby, catch a charge
  Extra large and extra hard
  Put this pussy right in your face
  Swipe your nose like a credit card
  Hop on top, I wanna ride
  I do a Kegel while it's inside
  Spit in my mouth, look in my eyes
  This pussy is wet,…

 • Respeto

  Respeto

  Magsilbi sanang leksyon ang pelikulang ito sa nararapat na pagturing at pagsasalarawan sa mga kababaihan.

  Hindi naman naiiba ang karanasan ng babae sa karanasan ng mga maralita sa ilalim ng sistemang mapang-abuso. Pero bakit isinantabi lamang ang panggagahasa sa karakter ni Candy bilang isang punto upang mapaunlad ang karakter ni Hendrix? Hindi ba isang mahalagang isyu din ang sekswal na pang-aabuso laban sa mga kababaihan sa usapin ng opresyon? Oo, tuwirang nailahad ng pelikulang ito ang kultura ng Fliptop at…