Dunkirk

Dunkirk

לא ידעתי שמסכים ואולמות יכולים להיות כאלה גדולים. זה מעבר ללראות סרט בקולנוע וכל בן אדם צריך לחוות את זה לפחות פעם אחת בחיים