Favorite films

Recent activity

All

Recent reviews

More
 • Shoah

  Shoah

  ★★★

  مستند ارزشمندیه اما حداقل میشد 2 ساعت کوتاه تر باشه زمان طولانی ای صرف ترجمه و صحبت مترجم با شخص خارجی زبان و بعد صحبت مترجم با کارگردان میشه و برعکس که با تدوین و زیرنویس میشد این زمان اضافی رو حذف کرد

 • Sully

  Sully

  ★★

  "You know, it's been a while since New York had news this good. Especially with an airplane in it."

Popular reviews

More
 • The Pig Walks

  The Pig Walks

  I can walk too.

 • I'm Not Angry!

  I'm Not Angry!

  ★★

  هر چند با کیفیت پایین نسخه سانسور نشده‌ش رو دیدم
  سیاه نمایی زیاد داشت، اما از حقیقت جامعه الان آنچنانم دیگه دور نیست
  تدوین، بازی محمد زاده و درگیری های شخصیت هاش برام جالب بود😐
  و کارگردان هرچی عقده داشته تو فیلم گذاشته