Scream

Scream ★★★

"Movies don't create psychos. Movies make psychos more creative."

ang meta naman masyado hahahha corny na

Block or Report

Leo Pietro liked this review