Sina Lesani

حتی خیالش هم محال است
اگر سینما نبود
چه پیش می آمد

Favorite films

Recent activity

All

Recent reviews

More
 • Medea

  Medea

  ★★½

  مده آ ضربه اصلی را از ضرورت حضور فرامتن می خورد. اگر نمایش و اجرایی از مده آ تماشا نکرده باشی یا نمایشنامه را نخوانده باشی ، در فرایند درک فیلم خلل وارد خواهد شد و تمهیدات ساختارشکنانه پازولینی که اساس فیلمند فهم نمیشود.

  قضیه شکایت اکبر گلپایگانی (گلپا) و دریافت مبلغ یک میلیون دلار از پازولینی ننگی دیگر برای ایران و ایرانیست که در تاریخ ثبت میشود. این فیلم تجربه ای هنری بود و پازولینی نه تنها در تولید…

 • Loving Vincent

  Loving Vincent

  ★★★★

  «اثری برای آینده: معرفی و نقد فیلم «دوستدارت وَنسان


  متاسفانه سطح شناخت عموم از ونسان ون گوگ نقاش بزرگ هلندی که عمده مورخان او را پدر هنر مدرن قلمداد کرده‌اند؛ جمیعاً در یک انسان روان پریش که گوشش را برید و به فاحشه ای اعطا کرد خلاصه می‌شود. به همین سبب یا او را به خاطر رفتار های نابهنجار و اشتباهش نکوهش کرده و مورد مذمت قرار میدهند. و یا کار عجیب و غیرمعمول وی احساس مازوخیستیشان را برانگیخته و…

Popular reviews

More
 • Body Double

  Body Double

  ★★★★½

  بعضی فیلم ها سینما هستند.
  آثاری جاودان که سینما را مزین میکنند. گاه دلمشغولی هنر دارند و به منظور نوازش نگاه و تزکیه روح ساخته میشوند، گاه کفه سرگرمی و تجارت سنگینی می کند و خواستار اعطای لذتی شریف به مخاطبند هرچه باشند این فیلم ها جلال و فخرشان به میزانیست که هیچگاه منجر به هدردهی زمان و بطالت نخواهند شد و بر روی طیف گسترده مخاطبان (نخبه و عام) اثرگذارند

  بعضی فیلم ها برای سینما هستند
  آثاری که ناخودآگاه…

 • Dressage

  Dressage

  ★★★

  سه دستاورد عمده درساژ

  اول: فیلمنامه حامد رجبی که در کمال سادگی استوار و محکم است. و ضمن رعایت اصول دراماتیک، مانیفست خود را نیز بیان میکند. مانیفستی که در عین نقد آسیب شناسانه به نسل جوان، خانواده واجتماع در ایران، واجد زبان انسانی است و قادر است مخاطب جهانی را متوجه خود سازد

  دوم: خلق شخصیتِ بی همتای سینمایی با نام «گلسا» که در فیلمنامه، کارگردانی و بازیگری (نگار مقدم) جلوه یافته است

  سوم: ظاهرآرایی و تزیین در اجرا،…