Shoplifters ★★★★

"TO ZALEŻY: THE MOVIE". Idealny do analiz na wydziałach scenopisarskich, bo to podręcznikowy przykład tego, jak dawkować informacje i manipulować kontekstami.