And Tomorrow the Entire World ★★★½

En skarp politisk thriller med lika delar drama om den antifascistiska kampen i Tyskland och en ung kvinna som blir en del av den.

Vem har rätt att försvara demokratin och hur långt är det berättigat att gå för att göra detta är frågor som ställs i denna tighta film med bra skådespelare och trovärdiga karaktärer.