Champions ★★★

Un entrenador és obligat judicialment a entrenar un equip de bàsquet de persones amb discapacitat. Un drama esportiu de superació personal molt singular, com sols Fesser podia fer. La pel·lícula és emotiva, divertida i emocionant. Bon treball tècnic i artístic (malgrat contar amb actors amateurs) a la que li sobra tanta exploració del personatge de l'entrenador i incrementar la dels jugadors. Siga com siga, és una pel·lícula necessària per reflexionar sobra la diversitat funcional i social.