Ghost Stories ★★★

Tres històries de terror (no sols de fantasmes) més o menys encertades que fallen en intentar estructurar-se d'una manera massa pretenciosa.