It Comes at Night ★★½

Una família que viu aïllada en una casa en la muntanya en una situació de pandèmia, decideix acollir a un altra família. Una pel·lícula claustrofòbica sobre l'esperit de supervivència en condicions adverses. Té alguns moments bons, però no es res que no s'haja contat ja i millor.