Pure Luck ★★

Un contable malastruc fa equip amb un detectiu privat per trobar la filla del president de l'empresa on treballa, una xica que també atrau les desgràcies i que ha desaparegut en mèxic. El plantejament argumental és una mera excusa per posar a Martin Short a lluir les seues gràcies, en una pel·lícula que malgrat el seu potencial, no funciona. Danny Glover fa de comparsa en aquesta buddy movie sense química. El títol en espanyol és "Poli con suerte", però en la pel·lícula no surt cap poli.