Saw II ★★½

un grup de persones atrapades en una casa farcida de trampes, tracta de sobreviure, mentre la policia intenta averiguar la seua ubicació. Continuació en clau d'scape room en la que torna a funcionar la truculència de les morts, s'explota el carisma de Jigsaw i torna a fallar la trama policial, excessivament ingènua. Tot i així, entretinguda.