The Bar ★★

Un grup de persones queden atrapades en un bar sense saber molt bé què està passant. Partint d'una premissa poc original la pel·lícula evoluciona com un mer vehicle per donar cabuda a personatges histriónics i escenes extremes. Un curt allargat.