The Heiresses ★★★

Una dona que ha viscut de les rendes de la seua família durant tota la seua vida fins esgotar la seua fortuna comença a fer de xófer per alguns coneguts amb el cotxe del seu pare. Un relat intimista sobre eixir de la zona de confort ja en la vellea.