The Last Broadcast ★★½

Fals documental sobre la misteriosa desaparició dels membres d'un programa de la televisió per cable mentre roden un especial del Diable de Jersey en el bosc. Anterior per poc a Blair Witch Project, però que no va contar amb l'èxit i la difusió internacional d'aquesta. És curiós, ja que és molt superior argumentalment i tècnicament a BWP i està més prop del que ha esdevingut el gènere dèdades després, no obstant, potser el final massa abrubte i inexplicable (des del punt de vista del plantejament argumental i visual) no van ajudar a convertir-la en l'obra seminal que deuria haver sigut. Malgrat tot, un obra d'imprescindible visionat per als fans del gènere.