Hamoun ★★★★★

دست از این بدویت تاریخی کپک زده ات بردار بدبخت! برو ببین دنیا به کجا داره میره!
کجا داره میره؟ دِ آخه به چی رسیدن؟ مثه يه مشت سوسک و مورچه دارن تو مرداب تکنیک دست و پا می زنند. معنویت چی شد بدبخت؟ به سر عشق چی اومد؟ بدبخت

وای چه کرد این فیلم با من، هنوز هم کمه بعد از ۲۰ بار دیدن، عاشقی و دربندی حمید هامون، ابراهیم و ایمانش، حدیث نفس های مداوم حمید با خودش، یأس فلسفی هامون، پریشانی و درماندگی زندگی قهرمان، آن مولودی های باخ و بازی بی همتایی خسرو شکیبایی.

بدلیل روایت غیر خطی فیلم از هرجای فیلم که دوست داری می تونی شروع کنی فیلم ابتدا و انتهای در هم دارد و آن لحظه، ولی آن لحظه که هامون فریاد زنان به دریا می زند انگار من به آسمان رسیدم.

#پیشنهاد_میکنم آب دستون بزارید زمین برید فیلم #هامون بهترین فیلم تاریخ سینمای ایران (از نظر نگارنده) ببینید حتی اگر قبلا هم دیدید.

✍️ #نوشته_مهدی
🇮🇷 #فیلم_ایرانی