In the Mood for Love

In the Mood for Love ★★★★★

(English)
As though looking through a dusty window pane,. the past is something he could see, but not touch. And everything he sees is blurred and indistinct.

(Türkçe)
Sanki tozlu bir pencereden bakar gibi, geçmiş görebildiği, ama dokunamadığı bir şeydi. Ve gördüğü her şey bulanık ve belirsizdi

matataf liked these reviews