Matt has rated 376 films β˜…β˜…β˜…β˜…β˜… .

 • Hero

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Ghost

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Napoleon Dynamite

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Mulan

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Hobo with a Shotgun

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Cast Away

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Girl with the Dragon Tattoo

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Cabinet of Dr. Caligari

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Fantasia 2000

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Fantasia

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Up

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Tenant

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • FLCL

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • A Clockwork Orange

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Edward Scissorhands

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Devil's Backbone

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Barton Fink

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…