Mokarrameh, Memories and Dreams

Mokarrameh, Memories and Dreams ★★★★

بعد از دیدنِ انبوه فیلم‌های افرادی که برای نشان دادن مظلومیت‌های زنانه، خود در به تصویر کشیدنِ کاراکترشان بیشترین ظلم را به زن و زنانگی ‌می‌کنند، همیشه می‌توان به خلوتِ بی‌ادعایِ ابراهیم مختاری پناه برد، جایی که صبورترین گوش‌ها و کنجکاوترین چشم‌ها، نثارِ حکایات و حریم‌های زنانه‌ می‌شوند.
زن در آثار او فقط یک موجودِ رنجبرِ بی‌زبان نیست که منفعلانه فرمان‌ برد؛ یکی کشف برقع می‌کند تا برای روستایش مادری کند (زینت) و دیگری قصه زندگی و فریاد اعتراضش را به روی در و دیوار خانه‌اش نقش می‌زند. (مکرمه)
با آنکه در مستند، بیشتر بداعت فرم است که به وجدم می‌آورد، ساده‌گویی آثار مختاری در این روزهایی که مرزهای زن‌سالاری و زن‌ستیزی محو و محوتر شده است، به جانم نشست.

Mehraneh liked this review