MehranJani has written 14 reviews for films rated ½ .

 • Motreb

  Motreb

  بعضی از کمدی‌های مسخره‌ای که می‌بینم را بخاظر قهقهه‌هایم از حماقت خودم میگذرم ولی این فیلم در هیچ یک از لحظات خود نزدیک به قهقهه هم نشد و فقط از فرمول‌های امتحان‌شده برای فروش استفاده کرده بود. یکی دوتا سوپراستار، فیلمبرداری در خارج از کشور و البته که زن بی‌حجاب هرچقدر بیشتر بهتر.

 • Run Lola Run

  Run Lola Run

  ½

  واقعا نمیدانم چرا از این فیلم تعریف می‌شود. یک پیشنهاد برای لولا دارم، یه تاکسی بگیر لعنتی