MehranJani has written 7 reviews for films rated ★★½ .

 • A Man of Integrity

  A Man of Integrity

  ★★½

  This review may contain spoilers. I can handle the truth.

  مشکلم با رسول اف به طور کلی تمایلش به تیکه انداختن و انتقاد است. یعنی قبل از اینکه به فکر ایجاد درام و روایت داستان باشد فکراین است که کجا در مورد فساد حرف بزنیم یا اسمی از رشوه بیاوریم و از بدی بقیه بگوییم. و ترجیح میدهد جای نشان دادن چند دیالوگ گل درشت تحویلمان دهد انگار ما نمیفهمیم. در همین فیلم شاید بیش از بار به قضیه رشوه اشاره شد ولی بهترین آن همان صحنه اول رشوه ندادن به کارمندبانک بود بقیه فقط قسمتی اضافه بود. با این همه داستان رام شدن و به اختیاردرآمدن رضا خوب پیش رفت، اما بازی ها تعریفی نداشت.

 • A Hairy Tale

  A Hairy Tale

  ★★½

  از فیلم بدم نیامد فکر میکنم بیشتر به دلیل این بود که اولین بار داشتم این ژانر را در ایران میدیدم و همین لذت بخشش میکرد. نکته در «همین» که گفتم بود. فیلم به جز آن خرق عادت دیگر چیز خاصی نداشت. بله دکور و صحنه و بازی‌ها قابل اعتنا بود اما چه چیزی فارغ از این سبک جدید داشتیم؟ آیا سبک به خودی خود دلیل برتری است؟ بعید بدانم

 • Women's Prison

  Women's Prison

  نکته جالب برام این بود که مصاحبه کننده از زنان هیچ سوالی در مورد دلیل زندانی شدن نمیکرد، انگار که اصلن مهم نیست و چه بسا مهم هم نباشد

 • Marriage Story

  Marriage Story

  بازی‌های خوب بازیگراش در کنار ریتم کند فیلم همه چیز رو تقریبا متوسط نگه داشت. کاش می‌شد پایان بهتری در نظر گرفت.

 • Into the Wild

  Into the Wild

  خسته کنندست ولی شاید بعضی موقع‌ها دیدن این سبک فیلمها خلاقیت و وسعت دید را افزایش دهد. نمیدانم چه ربطی به فیلم داشت ولی این تاثیر را روی من گذاشت

 • The Boxer

  The Boxer

  نیمی از فیلم را محو امیلی واتسون بودم، نمیدانم مشکل از من بود یا او؟

 • The Brick and the Mirror

  The Brick and the Mirror

  فیلمی متوسط از آدمی با ادعایی بیش از حد. سودای زیاد از حد گلستان کمی از فیلم هم بیرون نزده بود؟ حرف دقیق را نجف دریابندری در مورد گلستان گفته: گلستان دارای نوعی بیماری پارکینسونیسم بود. بیمار پارکینسونی اول قدری ملنگ و خوش ادا میشود بعد رفته رفته اداهایش مبدل به لغوه میشود و آخرسر به فلج کامل ختم میشود. گلستان چندی نوآوری و شیرینکاری کرد بعد این در و آن در زد و خاموش شد