MehranJani has written 12 reviews for films rated ★★★★ during 2020.

 • Portrait of a Lady on Fire

  Portrait of a Lady on Fire

  ★★★★

  بسیار تمیز و ظریف، با بازی‌های عالی. قاب‌ها بی نقص که بعضن تنه به تنه‌ی یک تابلو نقاشی می‌زد. تنها مشکلش چه بود؟ کمی مرد ستیزی که البته چون اولین کاری بود از این کارگردان می‌دیدم بیشتر حرفی نمی‌زنم

 • The Gentlemen

  The Gentlemen

  ★★★★

  if Matthew McConaughey was a good chooser, he surely deserves more RESPECT. and don't compare this with that easy movie knives out :)

 • Cypress Under Water

  Cypress Under Water

  دقیق و قاب‌های درست و بازیهای تمیز

 • Leila

  Leila

  کاش بیشتر به شخصیت مرد پرداخته میشد هرچند فیلم پرتره‌ای از لیلا بود

 • Desiderium

  Desiderium

  ناز شصتت آقای حاتمی

 • Sorry We Missed You

  Sorry We Missed You

  باز هم کاری قوی در حمایت از کارگران بدون اینکه کارگردان سعی در دادن مانیفست باشد و الخق که چه بازی‌های قوی هم داشند بازیگران. چیزی که باعث شد دنیل بلیک را بیشتر دوست داشته باشم این بود که در انتهای آن فیلم احساس میکردی این چرخه اقتصادی امروزی در آخر بازنده بازی است اما در این فیلم انگار انسانیت. شاید هم هنوز در حال کشتی گرفتن‌اند، مثل همین حالا.

 • I, Daniel Blake

  I, Daniel Blake

  خوبی کن لوچ این بود که اگر هم خود را سوسیال میدونه درگیر تیکه انداختن به سرمایه‌داری نشد و داستان خودشو روایت کرد صرفا و بنظر می‌تونه جز کارگردانهای محبوبم هم بشه هرچند اولین کاری بود که ازش دیدم. و دنیل بلیکی که میتونه یکی از شخصیت‌های ایکونیک سینما هم بشه در آینده.

 • Through the Olive Trees

  Through the Olive Trees

  چرا اینقدر نابازیگرای فیلم بازیگرند؟

 • Where Is My Friend's House?

  Where Is My Friend's House?

  صحنه آخر گریم انداخت، البته نه اینکه من سخت گریه کن باشم

 • Joker

  Joker

  حتی اگر اسکار را هم به این فیلم می‌دادند به کسی برنمی‌خورد

 • The Big Lebowski

  The Big Lebowski

  کمی از چرندیاتش کم میکرد میشد در بهترین‌های کمدی هم جایش داد. نمیدانم شاید حالا هم می‌شود.

 • Sanjuro

  Sanjuro

  کوروساوا است دیگر