Psycho

Psycho ★★★★★

زمان‌هایی وجود داره که از یک اثر معروف، ایده بسیار جذاب و بزرگی در ذهن دارم و از این می‌ترسم که بعد از تماشا ناامید بشم؛ سایکو خیلی از ایده من بزرگ‌تر و بهتر بود؛ خیلی! در طی دو ماه گذشته تعداد زیادی فیلم از هیچکاک رو دیدم و دقیقاً بعد از تماشای این فیلم بود که متوجه توصیف‌های اطرافیان در رابطه با «دلهره» در فیلم‌های او شدم.