High Heels, Real Love ★★★½

"Moet je een knal?
Zal ik je tanden laten dansen?"

Love this film. It's so bad, it's so good.