The Killing

The Killing ★★★★½

Just a bad joke without a punch line.

Kubrick madeninin en derinlerinde meğer nasıl bir cevher saklıymış da, bunca zamandır varlığından bi' habermişiz.

Block or Report