Friends: The Reunion

Friends: The Reunion ★★★½

Bir Friends delisi olarak hikayeyi devam ettirmelerini yeğlerdim.