Mad God

Mad God ★★½

Haleflerine ilham kaynağı olabilecek bir hayal gücü. Fakat salt hayal gücü bir film için yeterli değil.