Murmur of the Hearts

Murmur of the Hearts ★★★

نجوای قلب ها رو میشه با سینمای تسای مینگ لیانگ مقایسه کرد. از بعد تماتیک در نمایش گسست آدم ها و مشکلات ارتباطی و در فرم از حیث صداگذاری و نماهای بدون معرف شباهت هایی دارند اما چانگ برخلاف لیانگ، در جهنم رهامون نمیکنه و روزنه های روشنی نشون میده. روایت حول سه نفر و بین گذشته و آینده حرکت میکنه و تلاش در واکاوی ریشه های کودکی داره. این تایملاین ها به زیبایی به هم کات میخورن و ارتباط پیدا میکنن منتها فیلم در مواقعی در ایده پردازی کم میاره و به کلیشه ها پناه می بره. اگر این موارد دلسرد کننده نبود نجوای قلب ها به راحتی میتونست یکی از فیلمای محبوب سال من بشه. مشتاق شدم بقیه فیلم های این کارگردان/بازیگر رو ببینم

Block or Report

Soroush liked these reviews