Earth

Earth ★★★½

có cái máy gì mà nó to như lâu đài di động của Hawl mà có cả đống bánh xích ấy đỉnh