Frida

Frida ★½

סבל בפרקים. אין קשר עלילתי. אין בקושי דגש על האומנות של הבן אדם. אם הייתי רוצה לראות דרמה טובה על בגידות הייתי מחפש את זה אצל אנשים שיודעים לעשות את זה כמו שצריך