Harry Potter and the Philosopher's Stone

Harry Potter and the Philosopher's Stone ★★★★

מתחילה עכשיו מרתון, ראיתי רק את השלושה הראשונים
הסרט היה הרבה יותר קליל ממה שזכרתי כשראיתי את זה פעם,השעתיים וחצי האלה עברו ממש מהר