Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban ★★★★

בהתחלה זה היה נחמד, לקראת האמצע הם מרחו את זה קצת אבל לא זכרתי בכלל את הקטע של החזרה בזמן לקראת הסוף (ראיתי את זה לפני איזה שלוש שנים ושחכתי הכל חח) אז הסוף דיי הציל את הסרט וסהכ הייתה צפייה דיי כיפית