The Shawshank Redemption

The Shawshank Redemption ★★★★★

היו רגעים צפויים, ובכל זאת הם הצליחו להפתיע ולרגש אותי כל פעם מחדש...

פאקינג יצירת מופת
~~~~~~~~~~

בדקות האחרונות של הסרט נזכרתי שתרגמו את השם שלו בעברית ל'חומות של תקווה'

המתרגמים לעברית עשו עבודה מצויינת