Hiroshima Mon Amour

Hiroshima Mon Amour ★★★★★

סרט על רגשות שחמקו משטחן של מילים.
סרט על כאב שהוא גדול מכדי נשוא. מעבר לגבולותיו של הדמיון, מעבר לכוחה של האמפתיה.
סרט על אהבה, על כמה שהיא ברת חלוף, חמקמקה וקשה להגדרה.
סרט על חיים ועל מוות. על הרגע היפהפה שביניהם.
הרגע הקולנועי, שבשונה מהזיכרון, המתקיים רק בהווה, נכנס לתוך טריטוריה של עבר נצחי.
מרגע הצרבותו של זיכרון בראשנו מתחילה גסיסתו.
הוא משנה שמות, משנה פרצופים משנה מקומות, הוא נותר אותו הזיכרון, אבל אחר. שונה.
לנסות להזכר באיך שהסרט הזה גרם לי להרגיש בעבר יהיה כמו לנסות להיזכר בטעם מאוד ספציפי של מאכל שאכלתי, ריח של פרח על אדן החלון באביב, אדם שהכרתי בילדות או שיחה אחרונה עם אהובה.
אלו כולם רגעים מאוד מובהקים בזיכרון שלי.
אך מה שמשותף לכל אלו הוא שהם כולם שונים מכפי שהיו באמת.
קרובים בדמיוני אך רחוקים ממני שנות אור.
לא משנה כמה אתרכז לא אוכל לזכור את הגרסה ההיא של אותו הסרט שראיתי אז.
וזה משמח אותי, כי כך אוכל לחוות אותו מחדש, אך זו גם טרגדיה עצומה בהתגלמות.
העולם ממשיך להשתנות בכל רגע נתון.
אני רוצה בכל מעודי לתפוס את הרגעים המושלמים הנכרים בדרכי אך הם חומקים ממני בכל פעם ומתחלפים מיד ברגעים אחרים, חדשים.
אם אתפוס את השלמות, אקפא, אחשב למת.
אך אם אמשיך לחיות, אותיר את עצמי פתוח לכל אותו הרגש שאינני מסוגל להכיל או להסביר. לכאב שבקיום.
כל מה שאני זוכר מהסרט הן רק הדמעות שזלגו מעיניי, וקולו החרישי של הלב שנשבר.
היום, אחריי תקופה, ראיתי סרט אחר, ראיתי את אותו הסרט, מזווית שונה.
באתי עם יותר רקע ויותר הבנה של הטקסט הקולנועי וההשפעות שלקח.
אבל רגשות הן רגשות.
אני לא יכול להסביר מה הרגשתי היום.
אבל אני בהחלט יכול לומר שזה היה מושלם.

‮עומר‬ liked these reviews