Whiplash

Whiplash ★★★★★

והמדרף הנצחי אחר משמעות, ממשיך...
אומנות עילאית דורשת הקרבה, ניתוק האינדבידואל מהסביבה, מהחיים הנורמאליים ומרגשות וסינטימנטים בסיסיים על מנת ליצור התמסרות לרוטינה הכה מייגת שהיא תהליך היצירה.
בכדי ליצור את תחושת החיות האמיתית, אפילו אם לרגע, למלא את הצורך האיום באהבה, לתמצת את המהות האנושית ואת החוויה המוחשית החושית לכדי רגע אחד בודד של עליונות הממחישה לנו למה אנו נאלצים לקום כל יום ולהתהלך עליי אדמות.
האקסטזה הטמונה ברגע הפעוט הזה היא שמניעה אותנו בכל נים וגיד בעורנו.
כי רק ברגע הזה אנו חשים לראשונה באשליה שהיא משמעות החיים.

‮עומר‬ liked these reviews