Aileen: Life and Death of a Serial Killer

Aileen: Life and Death of a Serial Killer

הראיונות המרובים עם הרוצחת המדהימה עשו את הסרט לגמרי! עיניים מטורפות ושיניים עקומות שאי אפשר שלא להתאהב, ממליץ בחום