Sunday Go to Meetin' Time

Sunday Go to Meetin' Time ★★★★

czarny uroczysty, wybielający się świątecznie drobny złodziejaszek uciekający przed odpowiedzialnością do kościoła, Merrie Melodies, Censored Eleven...

en.wikipedia.org/wiki/Sunday_Go_to_Meetin%27_Time

en.wikipedia.org/wiki/Censored_Eleven