I'm Thinking of Ending Things

I'm Thinking of Ending Things ★★★½

At times it had SOOO many things going on. Dami ko na ngang iniisip, dumagdag pa yung super daming "symbolisms" eme. Kelangan talaga tutok sa panood, no wandering thoughts allowed lol. It was too long for my liking but it was beautiful nonetheless. Andaming kong nakuhang existential questions to ask myself haha