Save Ralph

Save Ralph ★★★★★

-“Sonuç olarak bunu insanlar için yapıyorsak sorun yok değil mi? Onlar hayvanlardan çok daha üstün. Ay’a bile gittiler.”