[RTC Picks] Favorite Animated Films (Những Phim Hoạt Hình Đặc Sắc do Hội Những Người Thích Phim Kinh Điển lựa chọn)

Đây là danh sách đầy đủ tất cả các phim hoạt hình hay, nên xem mà các admin của Hội Những Người Thích Phim Kinh Điển đã lựa chọn. Danh sách đăng trên page chỉ là danh sách 30 phim rút gọn từ danh sách gốc.
Các phim trong danh sách này được sắp xếp theo thứ tự năm sản xuất.