We Are All Together

We Are All Together ½

حالا هستیم دور هم، پولی می‌گیریم، حالی می‌کنیم و اون وسط مسطا هم چند تا دیالوگ می‌گیم.اومدیم یه مهمونی خونه باجناقی که دوستش نداریم. مهم هم نیست داریم چه چیز مزخرفی درست میکنیم. حتی اگه هر لحظه از فیلم بد باشه. ما که با همیم.

باید به حال این سینما زار زار گریه کرد که روز به روز داره کمدی بدتر مسخره تری تولید میکنه..