• Nights of Cabiria

  Nights of Cabiria

  ★★★★★

  بازی یعنی بازی جولیتا مسینا تو این فیلم! فوق‌العاده!

 • Bitter Moon

  Bitter Moon

  ★★★★

  خیلی فیلم لعنتی و مریضی بود.

 • The Green Ray

  The Green Ray

  ★★★★

  بیان تنهایی و سرگشتگی انسان. بیان ارتباطات بین انسان ها و تعاملاتی که بر مبنای شالوده ی رایج در جامعه شکل نمیگیره، جهان دیگری و قواعد بی‌ قاعده ی دیگری را می طلبد.

 • The Warden

  The Warden

  فیلم تعلیق خوبی داشت و مخاطب رو همراه می‌کرد. بازی پریناز ایزدیار آنچنان تعریقی نداشت ولی نوید محمدزاده تو این فیلم بازی قابل توجهی داشت.
  پایان فیلم خیلی غیرحرفه‌ای بود و بهتر بود رو بخش پایانی فیلم‌نامه بیشتر کار میشد.

 • Scoop

  Scoop

  من نیمه‌ی پر لیوان رو می‌بینم. که پر از زَهره.