It's so fucking empty

It's so fucking empty

כשצילמתי את הסרט וערכתי אותו המצב הבריאותי של סבתא שלי החל להתדרדר באופן דרסטי.
אחרי מאבקים לא פשוטים, הבוקר היא הלכה לעולמה.
הסרט הזה הוא הפרויקט היחיד שהספקתי לעשות בעודה חייה.
אחת הפרשנויות שהיו לי באופן אישי לתפקיד שלה בסרט היה יחסי אהבה-שנאה-כעס שליוו אותי, עד מותה.
לראות את הסרט שוב כשהיא לא איתנו גורם לי להרגיש אחרת לגמרי.
לא הייתי חוזר לסרט הזה שוב אם הייתי יודע איך להתייחס לקשר השונה והמוזר שהיה לי איתה

Yuval liked these reviews