Saint Clara

Saint Clara ★★★★★

הראיתי לתמר, אחותי הקטנה(14), את מעבר להרים ולגבעות והיא ממש נדלקה עליו והיא אמרה שהיא ממש רוצה לראות עוד קולנוע ישראלי אבל כזה שיהיה מעניין ומרתק ולא רפיטטיבי ובנאלי כמו לא מעט תוצרים מקומיים, אז לא הייתי ממש צריך לחשוב פעמיים וידעתי שאני והיא הולכים לראות קלרה הקדושה והיא כלכך התלהבה מהסרט ומהסגנון שלו ונורא שמחתי.
גם אני בצפייה שלישית אוהב את הסרט עוד יותר ממה שאהבתי קודם.
מחר בעזרת השם אני והיא רואים החיים על פי אגפא.

Yuval liked these reviews